Rabu, 21 November 2012

Senarai Guru Besar

Senarai Nama Guru Besar Yang Berkhidmat Di SK Taman Medan.


1)   Mushahar b Norudin    (01.01.1985 - 30.06.1987).
2)   Mohd Talib b Hakim    (01.07.1987 - 23.03.1990).
3)   Abdullah b Munam      (01.08.1990 - 25.03.1993).
4)   Hj.Ismail b Haji Ismail AMN,PPN    (01.07.1993 - 01.12.1996).
5)   Jamlus b A.Bakar        (16.01.1997 - 15.08.1998).
6)   Hj.Yunus b Pipet         (01.09.1998 - 30.11.2001).
7)   Mohd Nordin b Hj.Naim    (01.12.2001 - 04.10.2010).8)  Hj.Ab.Rahim b Majid A.N.M,A.N.W (01.12.2010 - Hingga Sekarang)