Rabu, 21 November 2012

Hal Ehwal MuridEn.Nawawi bin Mohamed Yunos
GPK Hal Ehwal Murid


Saya mengharapkan semoga tahun 2018 akan membawa satu lembaran baru kepada Unit Hal Ehwal Murid.  Disiplin- Ponteng, Datang Lewat adalah perkara yang amat dititik beratkan, diharap tahun ini kadar tersebut akan lebih baik dan berkurangan, atau lebih baik dalam berkeadaan "sifar".
Ibu bapa, penjaga juga diharap dapat memainkan peranan yang lebih, membantu dan bekerjasama dengan pihak sekolah berkaitan anak-anak jagaan mereka.