Selasa, 23 Oktober 2012

Pra Sekolah

____________________________________________________


Pn.Hasnah bt Pandak Aman
Penyelaras PRA Sekolah SKTM
_______________________________________________
GURU PRASEKOLAH


_________________________________________________

Pembantu Pengurusan Murid
Mulai 2015 PRA Sekolah SKTM telah membuka 7 buah kelas 2 sesi,(5 buah untuk sesi pagi dan 2 buah untuk sesi petang) bagi mengisi permintaan pelajar yang ramai di sekitar Taman Medan.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi penyelaras PRA Sekolah,Pn.Hasnah Pandak Aman.


Kelas Tahun 2016


Chef Prasekolah